Asociace školních sportovních klubů
Krajská rada Hradec Králové
KR AŠSK Hradec K.
Achátová 1702
509 01 Nová Paka

Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Oznamuji Vám že dnes, tj. 13.3.2020  ve večerních hodinách, obdržela Asociace školních sportovních klubů ČR od náměstka MŠMT ČR pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže dopis, na základě jehož obsahu Vám sděluji, že vzhledem k současné mimořádné situaci:

a) na základě usnesení vlády ze dne 12.3.2020 doporučuje MŠMT ČR zrušit všechny soutěže do konce školního roku 2019/2020;
b) MŠMT neposkytne po datu 13.3.2020 finanční prostředky na ústřední kola soutěží v ČR, plánovaná po toto termínu včetně mezinárodních soutěží;
c) organizátorům postupových kol, která mají schválenu finanční podporu z Výzvy na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání na rok 2020, budou finanční prostředky poskytnuty.

 

Na základě tohoto sdělení okamžitě vypracoval Výkonný výbor AŠSK ČR pokyny pro organizátory soutěží, které Vám zasílám v přiloženém dopise (viz příloha).
Vědoma si důležitosti současné situace a s vírou, že naší společnou a základní  prioritou je ochrana životů, zdraví a majetku občanů České republiky, Vás vyzývám:
1) k obezřetnosti co se ochrany vlastního zdraví a bezpečnosti týče, 
2) k respektování zaslaných pokynů včetně maximální součinnosti nás všech;
3) k víře v pozitivní budoucnost a v optimální řešení co se další činnosti a směřování AŠSK týče a k maximální možné součinnosti.
Přeji nám všem pevné zdraví a co nejklidnější následující dny!

Mgr. Svatava Ságnerová
prezidentka AŠSK ČR, z.s.
Tyršova 1561, 769 01 Holešov
tel.: 605 702 141
email: svatka.sagnerova@seznam.cz

Vyjádření k soutežím

Vyjádření - srpen 2020

Aktuální situace McDc

Návrh termínů soutěží 2020/21

GDPR - pokyny

Přihláška - soupiska vzor č.1 ŠZDVPP
PARTNEŘI KRAJSKÉ RADY HRADEC KRÁLOVÉ