Asociace školních sportovních klubů
Krajská rada Hradec Králové
KR AŠSK Hradec K.
Achátová 1702
509 01 Nová Paka

Aktuality

Pozvánka na ČS

Zápis zasedání ČS

Mgr. Svatava Ságnerová
prezidentka AŠSK ČR, z.s.
Tyršova 1561, 769 01 Holešov
tel.: 605 702 141
email: svatka.sagnerova@seznam.cz

Vyjádření k soutežím

Vyjádření - srpen 2020

Aktuální situace McDc

Návrh termínů soutěží 2020/21

GDPR - pokyny

Přihláška - soupiska vzor č.1 ŠZDVPP
PARTNEŘI KRAJSKÉ RADY HRADEC KRÁLOVÉ